Platforma

Platforma Yrobot

V roku 2013 vznikla na Katedre technickej kybernetiky (KTK), FRI-ŽU iniciatíva na podporu vzdelávania na stredných školách. Podpora sa týka oblasti počítačového inžinierstva, aplikovanej informatiky, robotiky a vývoja vstavaných systémov prostredníctvom modulárneho robotického systému. Táto iniciatíva bola podporená vďaka Nadácií Volkswagen Slovakia cez grantový program „Rozvíjať technik(o)u“.

Projekt vychádza z myšlienky využitia otvoreného hardvéru v procese výučby. Podstata otvoreného hardvéru je založená na poskytnutí úplnej technickej dokumentácie k technickému a programovému riešeniu napr. mobilného robota. Na základe podrobnej znalosti technického riešenia sú študenti schopní vyvíjať vlastné aplikačné moduly a programové riešenia, ktoré rozširujú možnosti mobilného robota.

Úlohou projektu je rozvíjať tvorivosť u mladých ľudí, ktorá predstavuje najväčší potenciál spoločnosti. Cieľom projektu je vychovávať generáciu technicky vzdelaných, kreatívnych mladých ľudí, ktorí nájdu svoje uplatnenie v každom technickom odvetví. Projekt je zameraný na zvýšenie atraktivity štúdia v oblasti informačných technológií. Je možné dôvodne predpokladať, že zvýšený záujem o štúdium technických vied sa odrazí v počte absolventov, ktorí nájdu uplatnenie na trhu práce v strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom priemysle a v širokej oblasti informačných technológií.

Open-hardware

V súčasnej dobe existuje široká databáza Open-HW projektov spadajúcich jednak pod Open Source Hardware Association alebo vystupujúcich samostatne, pričom dané zariadenia je možné využiť rôznorode, napr. ako 3D-tlačiareň, laptop, mobilný telefón, tablet, alarm, lokalizátor, bezdrôtovú sieť senzorov a podobne.

Až 47% užívateľov využíva Open HW ako prostriedok pre pochopenie základných princípov vývoja HW. Na základe takto získaných skúseností potom užívatelia pristupujú k vývoju vlastných špeciálnych aplikácií. Len 8% opýtaných respondentov využíva Open HW systémy v procese výučby študentov.

Open-hardware vo výučbe

V posledných rokoch je stále aktuálnejšou problematikou téma intenzívnejšieho vzdelávania študentov zameraná na rozvoj jednotlivých, špecifických schopností študentov, ktorá je založená na aktivite žiaka. Vzhľadom k tomu, že (nielen) u nás výrazne poklesol záujem o štúdium technických smerov, pričom trhový dopyt po absolventoch technických škôl je neustále vysoký, a končiacim študentom (gymnázia) veľmi často chýba aj tzv. „technické myslenie“, je potrebné nájsť a využívať metódy, ktoré by u študentov stredných škôl mohli prebudiť motiváciu i záujem o techniku. Najvyššie šance na uplatnenie na trhu práce majú absolventi vysokých škôl technického zamerania so špecializáciou na informačné technológie.

Tlačové správy

Získané ocenenia

Napriek tomu, že platforma Yrobot existuje od roku 2013, stihla získať už niekoľko ocenení:

  • Tretie miesto v kategórii Best Confrence Demo na medzinárodnej konferencii TI EDERC 2014 (Texas Instruments Embedded Design in Education & Research Conference)
  • Prvé miesto v grantovom programe Rozvíjať technik(o)u financovanom Nadáciou Volkswagen Slovakia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *