Začíname s programovaním modulu IoT_2018

Na to, aby sme mohli začať s programovaním modulu internetu vecí, je potrebné ujasniť si niketoré pojmy a fakty. Návrh aplikácií a samotné programovanie tak budú prehľadnejšie a jednoduchšie.

Dokument venovaný vývoju aplikácií pre 8-bitové MCU v jazyku C++ nám v tomto prípade vhodne poslúži pochopiť základné problémy s ktorými budeme zápasiť a ujasní vybrané vlastnosti 8-bitových mikrokontrolérov.

Dokument venovaný základným pojmom z oblasti objektového programovania, ktorý popisuje prácu s úvodnými úlohami nám ukáže niektoré základné črty C++. Tieto príklady sú orientované na ovládanie RGB diódy.